Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

sweaterweather
4009 0750 500
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
sweaterweather
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viapiglet piglet
6172 e9a8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
8964 b16a 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaimpressive impressive
sweaterweather
1986 f33a
Reposted fromkrzysk krzysk viahelenburns helenburns
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight viaMezame Mezame
sweaterweather
4372 d746 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora
sweaterweather
Play fullscreen

 Zamiera dyskretnie każda część.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
sweaterweather
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
sweaterweather
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viarawwwr rawwwr
sweaterweather
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viarawwwr rawwwr

April 11 2017

sweaterweather
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viahelenburns helenburns
sweaterweather
sweaterweather
2194 1bbd
Reposted fromuoun uoun viahelenburns helenburns
sweaterweather
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaiblameyou iblameyou
8338 63d9 500

n. odemann

1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viauciekam uciekam

April 08 2017

1287 989d 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
5561 a8fc 500
Reposted fromantihec antihec viamisspandora misspandora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl