Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

sweaterweather
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viapiglet piglet
sweaterweather
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 25 2017

sweaterweather
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 24 2017

sweaterweather
2885 8c64
Reposted fromvandalize vandalize
sweaterweather
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viamisspandora misspandora

June 22 2017

sweaterweather
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viauciekam uciekam
sweaterweather
A. Henel
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
sweaterweather
4045 5aac
Reposted fromoblivious oblivious viauciekam uciekam
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sweaterweather
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
sweaterweather

June 17 2017

sweaterweather
5832 c611
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viarawwwr rawwwr
sweaterweather
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl