Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

sweaterweather

January 05 2018

sweaterweather
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 04 2018

sweaterweather
sweaterweather
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viauciekam uciekam

January 03 2018

sweaterweather
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
sweaterweather

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viagdziejestola gdziejestola
sweaterweather
sweaterweather
1400 3bd3 500
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
1416 cf9a 500

December 20 2017

sweaterweather
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamagdanestor magdanestor
sweaterweather
Småland, Sweden
sweaterweather
sweaterweather
0839 f828
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaiblameyou iblameyou
sweaterweather

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamisspandora misspandora
sweaterweather
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola
sweaterweather
sweaterweather
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viauciekam uciekam
sweaterweather
7257 fe85
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
4505 e283 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl