Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

0605 40b3

indiejanes:

Camberwell Old Cemetery by Joe Pepper

Reposted fromSkydelan Skydelan viamisspandora misspandora
sweaterweather
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viaiblameyou iblameyou
6828 8ed1 500
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
sweaterweather
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
Jak Ci na kimś zależy to wypadałoby powalczyć.
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sweaterweather
4157 6b39
...
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaiblameyou iblameyou

September 28 2017

sweaterweather
6471 1adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
sweaterweather
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

September 24 2017

1634 2ed2 500
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
1325 0274
Reposted frombrumous brumous viahelenburns helenburns
sweaterweather
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viahelenburns helenburns
sweaterweather
3020 8b25 500
Reposted fromhagis hagis viahelenburns helenburns
sweaterweather
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

September 07 2017

sweaterweather
2828 7a73 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl