Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

sweaterweather
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaimpressive impressive
sweaterweather
sweaterweather
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viamarcinmarcin marcinmarcin
sweaterweather
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

March 19 2017

sweaterweather
0166 b545 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

March 17 2017

sweaterweather
5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

sweaterweather

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
1933 7a74 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamarcinmarcin marcinmarcin
sweaterweather
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viahopelesswanderer hopelesswanderer
sweaterweather
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
sweaterweather
9014 1996
Reposted fromoll oll viarawwwr rawwwr
sweaterweather
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viarawwwr rawwwr
2035 a69c
Reposted fromtron tron viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl