Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

sweaterweather
sweaterweather
4741 20db 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
8987 e91d 500
Reposted fromtempak tempak viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaiblameyou iblameyou
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viarawwwr rawwwr
sweaterweather
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viafoodforsoul foodforsoul

June 09 2017

sweaterweather
8919 be8a 500
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
sweaterweather
8778 4238
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiglet piglet
sweaterweather
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viacytaty cytaty
6321 fade 500

thefashioncomplex:

Issey Miyake Pre-Fall 2017

Reposted frommontak montak viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
9018 9494
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszicko szicko
sweaterweather
7404 b257
Reposted fromqb qb viaszicko szicko
sweaterweather
2639 2a43 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszicko szicko
sweaterweather
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viauciekam uciekam
4288 1622 500

Ja i ona

June 01 2017

sweaterweather
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl