Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

sweaterweather
sweaterweather
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

June 27 2017

sweaterweather
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viapiglet piglet
sweaterweather
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 25 2017

sweaterweather
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 24 2017

sweaterweather
2885 8c64
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
sweaterweather
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viamisspandora misspandora

June 22 2017

sweaterweather
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viauciekam uciekam
sweaterweather
A. Henel
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
sweaterweather
4045 5aac
Reposted fromoblivious oblivious viauciekam uciekam
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sweaterweather
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
sweaterweather
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl