Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

sweaterweather
4293 b6ae 500
What happens in the woods stays in the woods
Reposted fromtgs tgs viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7653 471a 500
sweaterweather
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viarawwwr rawwwr
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Her (2013) Spike Jonze

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarawwwr rawwwr
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 04 2017

sweaterweather
3670 de33
Reposted fromflesz flesz viahelenburns helenburns

July 03 2017

sweaterweather
9540 c878
sweaterweather
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viamisspandora misspandora
6373 6bd3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viauciekam uciekam

July 01 2017

sweaterweather
8776 4ba9 500
Reposted fromtichga tichga viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
Reposted fromFenette Fenette viamisspandora misspandora
sweaterweather
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamisspandora misspandora
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
sweaterweather
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

June 27 2017

sweaterweather
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl