Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2020

sweaterweather
9695 6013 500
sweaterweather
Nie da się przyśpieszyć biegu rzeki lub wschodu słońca ani sprawić, aby drzewa rosły szybciej niż rosną. Wszystko wydarza się wtedy, gdy jest na to gotowe.
— Dennis Genpo Merzel
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
sweaterweather
1145 c189
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
5822 ab95 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
4948 ab55 500
Reposted frommakle makle viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
sweaterweather
Miłość i cierpienie to jedno i to samo. Wartość miłości mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić; i zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio, to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie
— Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromlemmon lemmon viaiblameyou iblameyou

February 27 2019

sweaterweather
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
sweaterweather
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
2532 7237

October 27 2018

sweaterweather
sweaterweather

October 18 2018

sweaterweather
1390 c43c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora
sweaterweather
sweaterweather
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sweaterweather
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sweaterweather
sweaterweather
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaemotional-iceberg emotional-iceberg
sweaterweather
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...